De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) zijn subsidies op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen voor ondernemers.

MIA

De milieu-investeringsaftrek biedt u de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. U kunt tot 36 procent van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.

VAMIL

Met de VAMIL kunt u een investering op een willekeurig moment afschrijven. Voor investeringen in 2011 is de willekeurige afschrijving beperkt tot 75%. Door sneller afschrijven vermindert u de fiscale winst en betaalt u minder belasting in dat jaar. Dit biedt u een rente- en liquiditeitsvoordeel.

Combinatie MIA en VAMIL

De MIA en VAMIL zijn twee verschillende regelingen maar worden vaak gecombineerd. Beide regelingen maken gebruik van een gezamenlijke lijst, de zogenaamde Milieulijst. Op deze lijst staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA en/of VAMIL. Ieder jaar verschijnt een nieuwe Milieulijst. U kunt de Milieulijst 2011 downloaden van de website van Agentschap NL.

Stappen aanvraagprocedure

U vindt alle informatie om MIA/VAMIL aan te vragen op de website van Agentschap NL.

Voorwaarden

Iedere onderneming die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betaalt, kan in principe gebruikmaken van de MIA/VAMIL. U komt in aanmerking voor de MIA/VAMIL als uw investering voldoet aan de volgende 5 voorwaarden:

  • Het bedrijfsmiddel staat op de Milieulijst op de website van Agentschap NL. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt deze lijst jaarlijks op.
  • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
  • De investering moet betrekking hebben op aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel.
  • Voor de MIA moet het bedrag aan milieu-investeringen minimaal € 2.200 zijn.
  • U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen.

Hoe maakt u gebruik van de regeling?

  1. U vult het meldingsformulier in binnen de daarvoor geldende termijn. U kunt het formulier downloaden.
  2. U stuurt het formulier naar Bureau Investeringsregelingen en Willekeurige Afschrijving (IRWA) van de Belastingdienst, postbus 3338, 4800 DH Breda. Zij sturen u vervolgens een ontvangstbevestiging die u moet bewaren bij uw boekhouding.
  3. U verwerkt de willekeurige afschrijving of de milieu-investeringsaftrek in uw aangifte. Daarna beslist uiteindelijk de Belastingdienst over uw aangifte. Eventueel wordt die beslissing ondersteund door een advies van Agentschap NL na controle van de technische aspecten van uw MIA/VAMIL-melding.

Aftrekpercentage

De MIA is een fiscale aftrekregeling voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Dergelijke investeringen bieden namelijk direct financieel voordeel, doordat 13,5, 27 of 36% van de investeringskosten (naast de afschrijving) aftrekbaar is van de fiscale winst. De VAMIL biedt een liquiditeits- en rentevoordeel, doordat de afschrijving naar voren kan worden geschoven en de heffing wordt uitgesteld. De MIA en de VAMIL kunnen naast elkaar worden toegepast.

Tijdelijke verhoging milieu-investeringsaftrek

In 2010 kunt u in aanmerking komen voor verhoging van de milieu-investeringsaftrek met 20%. Hieraan zijn voorwaarden verbonden, u moet bijvoorbeeld samen met het meldingsformulier een verklaring naar de Belastingdienst sturen. Hiervoor is een modelverklaring beschikbaar. Voor investeringen in 2011 kunt u geen verhoging meer krijgen van de milieu-investeringsaftrek.
Meer informatie hierover vindt u op www.agentschapnl.nl

Milieulijst, meldingsformulieren en machtiging downloaden

Het meldingsformulier kunt u invullen op de computer en daarna afdrukken.